Als ik aan het DJ-en ben in Windows, dan hoor ik op willekeurige momenten krakende en knallende geluiden in de muziek, en klinkt het geluid zwaar vervormd.In dit geval moet u uw Windows-computer optimaliseren voor het DJ-en. Als u meent dat uw Windows-computer te traag is voor DJ-en, kunt u de volgende aanpassingen proberen:

1) Schakel WiFi, Bluetooth® draadloze technologie en alle netwerkverbindingen op uw computer UIT voordat u als DJ aan de slag gaat.
Een netwerkverbinding vraagt processorkracht en kan krakende geluiden veroorzaken. Een actieve WiFi-radio van uw computer is de grootste vijand van de DJ. Elke keer dat de WiFi-ontvanger van uw computer een andere WiFi-bron ontdekt, zakt de beschikbare processorkracht van uw computer tot onder de 50%. Als iemand op straat met een smartphone zijn WiFi aan heeft staan, dan detecteert en scant uw computer deze WiFi-bron. Dit WiFI-identificatieproces verbruikt tot 50% van de rekenkracht van uw computer met krakend en haperend geluid als mogelijk resultaat.

2) Zet de Windows-instelling UIT die stroom bespaart op USB-poorten.
Deze instelling staat standaard AAN met als mogelijk gevolg krakend geluid en zelfs verlies van de verbinding tussen de DJ-controller en uw computer.
 • Rechtsklik op Computer en vervolgens op Eigenschappen > Apparaatbeheer. Klik op het pijltje links van Universal Serial Bus-controllers om de lijst uit te vouwen.
 • Rechtsklik op de eerste USB-hoofdhub in de lijst en klik vervolgens op Eigenschappen.
 • Ga naar de tab Energiebeheer en schakel het vakje De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen UIT.
 • Klik op OK om te bevestigen en sluit het dialoogvenster.
 • Herhaal deze procedure voor elke vermelding onder Universal Serial Bus-controllers genaamd USB-hoofdhub of USB-hub.


3) Sluit alle achtergrondsoftware.
Achtergrondbewerkingen zoals Dj-en en een video opnemen vragen erg veel processorkracht. U kunt dus beter alle achtergrondsoftware afsluiten tijdens het DJ-en.

4) Sluit uw muis aan op een USB-poort zo ver mogelijk verwijderd van de USB-poort waarop u de DJ-controller hebt aangesloten.
Als de USB-poort waarop uw muis is aangesloten vlak bij de USB-poort zit waarop uw DJ-controller is aangesloten en uw computer heeft nog andere vrije USB-poorten, probeer dan de aansluitingen op de USB-poorten zo te wijzigen dat muis en controller op poorten zijn aangesloten die zo ver mogelijk uit elkaar liggen. Dit is belangrijk om te vermijden dat u het geklik van de muis door het geluid van de DJ-controller heen hoort.

5) Vermijd in Windows 7 en Windows Vista het Aero bureaubladthema.
De Aero-thema's van Windows vragen veel processorkracht. Vermijd dus het gebruik van een Aero-thema als uw computer realtime-taken moet uitvoeren zoals het maken of bewerken van muziek of video. Kies in dit geval voor een eenvoudig niet-Aero thema.

6) Stel uw computer in op optimale prestaties.
 • Rechtsklik op Computer en vervolgens op Eigenschappen > Geavanceerde systeeminstellingen. Selecteer de Geavanceerd tab.
 • Klik in de Prestaties sectie op Instellingen.
 • Selecteer in de Visuele effecten tab de optie Beste prestaties.
 • Klik op OK om te bevestigen en sluit het dialoogvenster.


7) Als u een laptop gebruikt, stel het door Windows te gebruiken energieschema dan in op Hoge prestaties.
 • Typ Energiebeheer in de Windows zoekfunctie. Klik op de koppeling Energiebeheer die wordt weergegeven.
 • In het venster Energiebeheer kunt u één van de drie vooringestelde energieschema’s kiezen: Gebalanceerd, Energiebesparing of Hoge prestaties. Mogelijk moet u op het pijltje rechts van Aanvullende schema's weergeven klikken om het schema Hoge prestaties weer te geven.
 • Selecteer het schema Hoge prestaties.

8) Laat geen USB-sticks in uw computer zitten.
USB-sticks zijn te gebruiken voor het kopiëren van audiotracks van en naar uw computer. Verwijder een USB-stick echter altijd uit uw computer zodra u klaar bent met kopiëren. USB-sticks hebben lange toegangstijden (dat geldt zelfs voor USB-sticks met hoge overdrachtssnelheden). Elke USB-stick die is aangesloten op een computer zorgt daarom voor significant slechtere prestaties van die computer, zelfs voor taken waarbij de USB-stick niet wordt gebruikt. Speel nooit een audiotrack af op een USB-stick. De benodigde decodering van de audio-track zorgt er dan in combinatie met de lange toegangstijden voor dat uw hele computer vertraagd. Als u een audiotrack van een USB-stick wilt afspelen, kopieer deze dan eerst naar uw computer en speel het daarna op uw computer af.

9) Zorg er voor dat de vaste schijf op uw computer ruim voldoende vrije ruimte heeft: DJ-en vergt veel vrije ruimte op de vaste schijf.
Ook Windows heeft veel vrije schijfruimte nodig om snel en optimaal te kunnen functioneren. Met name DJ-en heeft heel veel vrije schijfruimte nodig. Wanneer een audiotrack wordt geladen, wordt deze track eerst door de software gedecomprimeerd (uitgepakt) in het RAM-geheugen en op de vaste schijf van de computer. Dit proces van decomprimeren van een gecomprimeerd MP3-, AAC- of WMA-bestand vereist dezelfde hoeveelheid opslag als nodig zou zijn bij het werken met een ongecomprimeerd WAV-bestand. Voorbeelden van de hoeveelheid opslagruimte op de vaste schijf + in het RAM-geheugen die nodig is voor het decomprimeren van twee audiotracks van elk 10 minuten:
 • 16 bit/44,1 kHz, twee audiotracks van elk 10 minuten = 201,8 MB
 • 24 bit/96 kHz, twee audiotracks van elk 10 minuten = 659 MB